Velkommen til ASVO IBESTAD AS

Respekt - Mangfold - Holdninger - Toleranse - Vekst

I ASVO IBESTAD AS JOBBER VI MED MENNESKER

Vår primære oppgave er å utvikle og ta vare på våre arbeidstakere. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at vedkommende i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Selv med redusert arbeidsevne av ulike årsaker, fungerer arbeidstakerne godt når de får tilrettelagt sin arbeidssituasjon.

Vår visjon er: VI KAN!

Bedriften eies av Ibestad kommune, og har to avdelinger

Avd. IPRO (Tidl. Ibestad Produkter) og avd. Vaskeriet. ASVO Ibestad AS er en service- og produksjonsbedrift med produksjon tilrettelagt for personer med ulik yrkesvalghemming, og tiltaksarrangør for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). 

Vår største samarbeidspartner er NAV som kjøper praksisplasser og avklaringstjenester fra bedriften.

vaskeri og snekkerverksted med vedproduksjon

Ved Asvo Ibestad AS har vi 2 avdelinger som driver vaskeri og snekkerverksted med vedproduksjon. I tillegg tar vi transportoppdrag og utfører div. tjenester for private og Ibestad kommune. Bl.a. klipper vi alle grøntarealer for kommunen, vi driver Ibestad Miljøstasjon for HRS, og vi kjører grovsøppel for privatkunder.

Totalt er vi ca. 25 ansatte.

Ta gjerne en titt i vår lille informasjonsbrosjyre.