Vaskeriet

ETABLERT I 2003

Vaskeriet ble etablert 31.03.2003 i de gamle verkstedlokalene til Ibestad v.g. skole, og i 2014 kjøpte bedriften bygningsmassen som tidligere huset Ibestad v.g. skole. Bygningsmassen gjennomgikk en større ombygging og restaurering og i 2015 åpnet vi et nytt, større og moderne barrierevaskeri i disse lokaler.

Vaskeriet er i dag et moderne barrierevaskeri som er delt opp med egne soner for rent og urent tøy, lukket varemottak, store lyse arbeidsrom og egen systue.

Sommeren 2016 starter siste del av ombyggingen som vil omfatte utbygging av kundemottak og lager for utleietøy. Dette vil skape noen utfordringer men vi regner med at dette skal kunne utføres uten for store ulemper for våre kunder, og vaskeriet vil være i drift som normalt i perioden.

Vask av:

  Gardiner
  Duker
  Sengetøy
  Dyner
  Puter
  Soveposer
  Matter, tepper
  Kjeledresser, yttertøy m.m.

Til utleie:

  Duker
  Sengetøy
  Håndklær

Egen bil for henting og bringing.

Vaskeriet - logo